Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Přijmeme do pracovního poměru: lékaře, adiktologa, psychology

Přijmeme do pracovního poměru: lékaře, adiktologa, psychologyPřijmeme do pracovního poměru lékaře (i absolventy lékařské fakulty bez praxe) se zájmem o základní obory psychiatrie, dětskou a dorostovou psychiatrii, geriatrii a lékaře CDZ.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství
 • skutečný zájem o obor (psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, geriatrie nebo vnitřní lékařství)
 • iniciativní přístup k práci, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost
 • uživatelskou znalost práce na PC

Nabízíme:

 • pracovní smlouvu na dobu neurčitou
 • perspektivní zaměstnání v moderní psychiatrické nemocnici, která je akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání lékařů:­
  • v základních oborech: psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, geriatrie;
  • v nástavbových oborech: gerontopsychiatrie, sexuologie, návykové nemoci.
 • široké možnosti zaměstnavatelem podporovaného i financovaného vzdělávání a profesního růstu
 • pracovní jistotu a zázemí stabilní, odborně i ekonomicky úspěšné organizace
 • zajímavou a různorodou práci
 • přátelské prostředí a slušné zacházení
 • maximální prostor pro seberealizaci v rámci spektra poskytovaných zdravotních služeb (všechny psychiatrické obory + geriatrie)
 • platové ohodnocení podle zákoníku práce a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v závislosti na dosaženém vzdělání a délce odborné praxe

Domníváte-li se, že splňujete naše očekávání, pošlete nám svoji žádost o zaměstnání se strukturovaným profesním životopisem na adresu:

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, personální a mzdové oddělení, Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod nebo přímo na e-mail ředitele nemocnice: mholubova@plhb.cz

Hledáme adiktologa na oddělení léčby návykových nemocí.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru adiktologie
 • výhodou je psychoterapeutický výcvik (i započatý) či předchozí praxe s cílovou skupinou

Nabízíme:

 • práci na celý pracovní úvazek a platové ohodnocení podle zákoníku práce a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v závislosti na dosaženém vzdělání a délce odborné praxe
 • poradenskou a terapeutickou práci s uživateli návykových látek zaměřenou na abstinenci, motivační práci
 • zázemí odborně profilované organizace, práci pod supervizí, další vzdělávání v oboru a podporu v odborném růstu
 • pracovní jistotu a zázemí stabilní, odborně i ekonomicky úspěšné organizace
 • přátelské pracovní prostředí a slušné zacházení
 • možnost finančně zvýhodněného ubytování ve vlastním podnikovém internátu

Nástup je možný ihned nebo podle domluvy.

Profesní životopis a motivační dopis zasílejte prim. MUDr. Haně Houdkové na email: hhoudkova@plhb.cz (do předmětu uveďte „výběrové řízení“), tel. 569478311

Pro práci v Centru duševního zdraví (CDZ) Havlíčkův Brod přijmeme do pracovního poměru klinického psychologa s úplnou psychoterapeutickou kvalifikací.

Kvalifikační požadavky:

 • klinický psycholog s atestací v oboru Psycholog ve zdravotnictví – Psychoterapie nebo

 • klinický psycholog s funkční specializací v systematické psychoterapii příp.

 • klinický psycholog se zvláštní odbornou způsobilostí v systematické psychoterapii, kterou získal absolvováním certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii (CK realizovaný ČPtS ČSL JEP 1.1.2010 - 31.12.2018)

Cílovou skupinou CDZ Havlíčkův Brod tvoří:

1) klienti/pacienti se závažným duševním onemocněním (odpovídá kategorii SMI – Serious / Severe Mental Illness); charakteristika SMI:
a. diagnostické okruhy (F2, F3, eventuálně F42 a F6);
b. trvání onemocnění (déle než 2 roky);
c. funkční narušení (skóre GAF ≤ 70),
2) osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby s rizikem rozvoje SMI.

Kapacita týmu CDZ je odhadována na 105 - 140 klientů/pacientů, přičemž sociální pracovník i zdravotní sestry budou pracovat s přibližně 15 klienty v případovém vedení.

Pracovní náplň klinického psychologa v CDZ:

 • účastní se denních porad multidisciplinárního týmu,
 • poskytuje intervence zaměřené na psychoterapeutickou podporu klientů či jejich příbuzných,
 • v případě potřeby se bude účastnit krizové intervence v součinnosti s ostatními členy multidisciplinárního týmu CDZ,
 • je k dispozici členům týmu pro konzultace, psychoterapeutickou podporu a supervizi,
 • poskytuje psychoterapeuticky zaměřené intervence indikované psychiatrem CDZ,
 • provádí psychologickou diagnostiku.

Dále požadujeme:

 • organizační schopnosti, samostatnost a komunikační schopnosti pro práci v multidisciplinárními týmu CDZ,
 • iniciativní přístup k práci, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost,
 • uživatelskou znalost práce na PC.

Nabízíme:

 • pracovní smlouvu na dobu neurčitou,
 • nadstandardní platové ohodnocení podle zákoníku práce a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v závislosti na dosaženém vzdělání a délce odborné praxe
 • perspektivní zaměstnání v progresivním typu komplexních zdravotních a sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním,
 • široké možnosti zaměstnavatelem podporovaného i financovaného vzdělávání a profesního růstu,
 • pracovní jistotu a zázemí stabilní, odborně i ekonomicky úspěšné organizace,
 • zajímavou a různorodou práci,
 • přátelské pracovní prostředí a slušné zacházení,
 • maximální prostor pro seberealizaci v rámci spektra poskytovaných zdravotních služeb.

Pro práci na odděleních PN HB přijmeme do pracovního poměru psychology, psychology ve zdravotnictví, klinické psychology, dětské klinické psychology či klinické psychology s úplnou psychoterapeutickou kvalifikací.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání (5-ti leté akreditované magisterské jednooborové studium psychologie) s odbornou způsobilostí k výkonu povolání zdravotnického pracovníka získanou absolvováním AKK Psycholog ve zdravotnictví (uchazeč musí být do kurzu alespoň zařazen), příp. specializovanou způsobilostí v oborech Klinická psychologie, Dětská klinická psychologie či Psycholog ve zdravotnictví – Psychoterapie,

 • skutečný zájem o obor a touhu dále se vzdělávat a rozvíjet,

 • iniciativní přístup k práci, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost,

 • uživatelskou znalost práce na PC.

Nabízíme:

 • nadstandardní platové ohodnocení podle zákoníku práce a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v závislosti na dosaženém vzdělání a délce odborné praxe,

 • široké možnosti zaměstnavatelem podporovaného i financovaného vzdělávání a profesního růstu,

 • perspektivní zaměstnání v moderní psychiatrické nemocnici, která je akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání v oborech Klinická psychologie, Dětská klinická psychologie a Psycholog ve zdravotnictví – Psychoterapie,

 • pracovní jistotu a zázemí stabilní, odborně i ekonomicky úspěšné organizace,

 • zajímavou a různorodou práci,

 • přátelské pracovní prostředí a slušné zacházení,

 • maximální prostor pro seberealizaci v rámci spektra poskytovaných zdravotních služeb.

Domníváte-li se, že splňujete naše očekávání, pošlete nám svoji žádost o zaměstnání se strukturovaným profesním životopisem na adresu:

 • Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, personální a mzdové oddělení, Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod
 • nebo přímo na e-mail ředitele nemocnice: mholubova@plhb.cz
 • či vedoucí klinické psycholožky: khozova@plhb.cz