Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výběrové řízení na 2 rezidenční místa pro rok 2023 v oboru klinická psychologie

Výběrové řízení na 2 rezidenční místa pro rok 2023 v oboru klinická psychologiePsychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod (dále jen PNHB), Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod vyhlašuje dle dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR a vyhlášky č. 186/2009 Sb. výběrové řízení na 2 rezidenční místa pro zdravotnické pracovníky v nelékařském oboru pro rok 2023 – specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie.

 

Termín pro podání přihlášky do výběrového řízení: od 16.6.2023 do 10.7.2023

Hodnocení podaných přihlášek na uvedené rezidenční místo proběhne v termínu od 11.7.2023 do 21.7.2023.

Doklady potřebné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení,

 • vyplněný osobní dotazník,

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců) – nemusí dokládat stávající zaměstnanci PNHB,

 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců) – nemusí dokládat stávající zaměstnanci PNHB,

 • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,

 • neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,

 • neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,

 • přehled odborné praxe (součástí osobního dotazníku).

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti - doložení požadovaných dokladů do výběrového řízení,

 • vzdělání a kvalifikace,

 • odborné znalosti a dovednosti,

 • osobnostní předpoklady.

Způsob hodnocení uchazečů: Komise jmenovaná PNHB provede hodnocení přihlášek podle výše uvedených hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů. Pro osobní pohovory může hodnotící komise vyzvat jednotlivé uchazeče.

 

Přihlášku do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady doručte osobně na podatelnu PNHB (budova ředitelství) v době od 6:00 do 14:00 nebo zašlete prostřednictvím doručovatele na adresu:

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Podatelna

Rozkošská 2322

580 23 Havlíčkův Brod

 

Přihláška musí být podána tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání přihlášek, tj. do 10.7.2023.

 

Obálky označte zřetelným nápisem Neotvírat - Výběrové řízení RM v oboru Klinická psychologie a adresou uchazeče, na kterou bude v případě pozdního zaslání přihláška vrácena.

Potřebné informace podá Ing. Alena Šimková, pište na e-mail simkovaale@plhb.cz.

Přílohy:

Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta

Osobní dotazník rezidenta

Vyhláška č. 186/2009 Sb.