Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2023 v oboru Dětská a dorostová psychiatrie

Výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2023 v oboru Dětská a dorostová psychiatrie 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO PRO ROK 2023 V OBORU DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod (dále jen PNHB), Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod vyhlašuje dle dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR a vyhlášky č. 186/2009 Sb. výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2023 – celé specializační vzdělávání v oboru Dětská a dorostová psychiatrie.

 

Termín pro podání přihlášky do 2. kola výběrového řízení: od 1.9.2023 do 24.10.2023

Hodnocení podaných přihlášek na uvedené rezidenční místo proběhne v termínu od 25.10.2023 do 31.10.2023.

Kvalifikační předpoklady přihlášených do výběrového řízení:
Absolvent(ka) magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství nebo lékař(ka) ve specializační přípravě v uvedeném oboru specializačního vzdělávání, který(á) byl(a) zařazen(a) do příslušného oboru po 1. 7. 2017.

Doklady potřebné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení,

 • vyplněný osobní dotazník,

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců) – nemusí dokládat stávající zaměstnanci PNHB,

 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců) – nemusí dokládat stávající zaměstnanci PNHB,

 • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,

 • neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,

 • neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,

 • přehled odborné praxe (součástí osobního dotazníku),

 • čestné prohlášení.

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti - doložení požadovaných dokladů do výběrového řízení,

 • vzdělání a kvalifikace,

 • odborné znalosti a dovednosti,

 • jazykové znalosti,

 • osobnostní předpoklady.

Způsob hodnocení uchazečů: Komise jmenovaná PNHB provede hodnocení přihlášek podle výše uvedených hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů. Pro osobní pohovory může hodnotící komise vyzvat jednotlivé uchazeče.

V případě získání rezidenčního místa v PNHB se vybraný rezident stane zaměstnancem PNHB.

 

Přihlášku do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady doručte osobně na podatelnu PNHB (budova ředitelství) v době od 6:00 do 14:00 nebo zašlete prostřednictvím doručovatele na adresu:

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Podatelna

Rozkošská 2322

580 23 Havlíčkův Brod

 

Přihláška musí být podána tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání přihlášek, tj. do 24.10.2023.

 

Obálky označte zřetelným nápisem Neotvírat - Výběrové řízení RM v oboru Dětská a dorostová psychiatrie a adresou uchazeče, na kterou bude v případě pozdního zaslání přihláška vrácena.

Potřebné informace podá Ing. Alena Šimková, pište na e-mail simkovaale@plhb.cz.

Přílohy:

Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta

Osobní dotazník rezidenta

Vyhláška č. 186/2009 Sb.

Čestné prohlášení