Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát 1 návykové nemoci > Detoxifikace

Detoxifikace

Detoxifikace znamená léčení odvykacího syndromu neboli abstinenčních příznaků spojených s přerušením užívání návykové látky. Na oddělení 1 provádíme detoxifikaci nekomplikovaných odvykacích stavů (nejsou ohroženy vitální funkce organismu). Hlavním cílem detoxifikace je stabilizace pacienta po stránce tělesné a psychické a příprava na nástup na ústavní odvykací léčbu nebo do terapeutické komunity.

Na oddělení pracují zdravotničtí pracovníci s dlouholetou praxí, v případě neočekávaných stavů je na oddělení dostupný lékař 24 hodin denně. Pro detoxifikaci nealkoholových drog preferujeme symptomatickou léčbu (léčba průvodních příznaků odvykacího stavu bez užití substituce), v případě odvykacího stavu na alkoholu podáváme benzodiazepiny, což jsou látky se zkříženou tolerancí k alkoholu. Už během detoxifikace se snažíme pacienty zapojit do programu na oddělení, pacienti se účastní psychoterapeutických skupin, mají možnost přímé podpory od terapeuta, jsou motivování k následné léčbě. Během detoxifikace nemají pacienti možnost návštěv, jsou omezeni v komunikaci s okolím, mohou přijímnat poštu a telefonáty, sami mohou pouze posílat dopisy. Délka detoxifikace zpravidla nepřesahuje 14 dnů.

Je nutné si uvědomit, že samotná detoxifikace nepředstavuje konec závislosti jako takové a je třeba ji chápat jen jako počátek léčebného procesu. Kromě fyzické závislosti (projevující se právě odvykacím stavem) existuje i závislost psychická, která bez léčby zpravidla vede k recidivě návykového chování.