Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát 11A sexuologie a psychiatrie > Oddělení 1A ochranné psychiatrické léčby

Oddělení 1A ochranné psychiatrické léčby

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ 1A

Oddělení 1A je zaměřeno na sociální a kognitivní rehabilitaci pacientů s chronickým psychotickým onemocněním a to zejména v režimu ochranných psychiatrických léčeb. Ve spolupráci se sociálními pracovníky připravujeme pacienty, aby byli schopni dlouhodobě obstát v samostatném životě mimo zdravotnické zařízení a minimalizovali možnost opakování trestné činnosti, ke které došlo v důsledku dekompenzace základního onemocnění. Často se jedná i o prvozáchyty psychotického onemocnění, kdy trestná činnost je vyvrcholením plíživého vzniku onemocnění, často v sociálně nepříznivém prostředí. Komplexní program pro ochranné léčby zahrnuje náhledovou terapii ( ve formě skupinových a individuálních psychoterapeutických sezení a edukace), kognitivní trénink, nácvik základních sociálních dovedností, nácvik sebeobsluhy ( a to jak užší, ve smyslu hygieny a psychohygieny, tak širší, ve smyslu zvládání péče o domácnost), rehabilitaci vztahů s rodinou, nácvik finanční gramotnosti, nácvik plánování denního režimu (time management), sociální zajištění (bydlení, finanční příjem většinou formou invalidního důchodu). Pracujeme podle vzoru case managementu ve zdravotnictví v multidisciplinárním týmu, jehož součástí je kromě pracovníků nemocnice i pracovník terénní služby a pacient sám. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně.

Na oddělení 1A jsou přednostně hospitalizováni pacienti v režimu ochranné psychiatrické ústavní léčby.

Péče o pacienty je postavena na těchto pilířích:

 • Kvalitní a moderní farmakoterapie
 • Tréninkové aktivity formou denních služeb
 • Individuální a skupinová psychoterapie (zahrnuje psychoedukaci, náhledovou skupinu, kognitivní trénink)
 • Tvorba individuálního léčebného plánu v multidisciplinárním týmu, jehož součástí je i pacient
 • Nácvik sociálních dovedností s postupným rozvolňováním režimu
 • Nácvik péče o domácnost (vaření, praní, úklidy)
 • Pomoc při řešení sociálních problémů
 • Relaxace formou autogenního tréninku a progresivní svalové relaxace
 • Pracovní terapie v rámci PNHB
 • Pohybová terapie (tělocvična, posilovna, rozcvičky, bazén)
 • Canisterapie
 • Spolupráce se sociálními službami v okolí
 • Spolupráce s rodinou a terénními sociálními službami v bydlišti pacienta a zajištění následné péče