Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Základní účel zřízení - poskytování zdravotních služeb
Hlavní činnost - lůžková péče, ambulantní péče, léčebně reahabilitační péče, ošetřovatelská péče, konzultační a konsiliální služby

Činnost: psychiatrická nemocnice

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
  Rozkošská 2322,
  58023 Havlíčkův Brod

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
  Rozkošská 2322,
  58023 Havlíčkův Brod

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek: 6:00 - 14:30

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 569 478 111

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  https://www.pnhb.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
  Rozkošská 2322,
  58023 Havlíčkův Brod

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  7jbev4a

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1555155/0300

6. IČO

00179230

7. DIČ

CZ00179230, jsme plátci DPH DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: podatelna@plhb.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 7jbev4a

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, 58023 Havlíčkův Brod

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel nemocnice, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací statutární zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích 
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
  Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
  Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
  Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech 
  Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  Výše uvedené právní předpisy lze vyhledat ve Sbírce zákonů na internetové adresehttp://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. V platném znění jsou k dispozici rovněž na internetové adrese http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.