Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát 7A akutní psychiatrie

Primariát 7A akutní psychiatrie

Pavilon 7

Primář MUDr. Jan Horčičko

 

Struktura primariátu:

  • Oddělení 7A Akut - 30 lůžek

 

Primariát 7A AKUT je umístěn v 1. patře pavilonu 7. Jedná se o příjmové koedukované uzavřené oddělení určené pro akutní psychiatrickou léčbu pro ženy (21 lůžek) a muže (9 lůžek) ve věku 18‑65 let a výjimečných případech i pro nezletilé pacienty ve věku 15‑18 let, nebo pacienty starší 65 let, pokud tito nejsou v důsledku svého duševního stavu schopni hospitalizace na pedopsychiatrickém respektive gerontopsychiatrickém oddělení. V případě mužů jsou na oddělení hospitalizování převážně pacienti s těžkou depresí, sebevražednými tendencemi nebo psychózou, které nejeví známky výrazného neklidu a agresivity. V případě žen se pak jedná kromě pacientek s těžkou depresí a/nebo sebevražednými tendencemi i o pacientky s neklidem, agresivitou či jinými těžkými nebo nebezpečnými poruchami chování z psychotické nebo jakékoliv jiné příčiny včetně závažných odvykacích stavů s výjimkou pacientek s mentální retardací, pro které je v PN specializované oddělení a na oddělení 7A jsou hospitalizování jen pokud je z různých důvodů nelze umístit na toto specializované oddělení. Vzhledem k závažnosti duševního stavu našich pacientů je na oddělení smíšený personál. Většina hospitalizací probíhá bez souhlasu pacienta v režimu detence a oprávněnost tohoto postupu přezkoumává ve všech případech soud a při delším trvání hospitalizace i nezávislý soudní znalec - psychiatr. Na oddělení jsou také zahajovány soudem nařízené ochranné léčby. Na oddělení je možná i dobrovolná hospitalizace se souhlasem pacienta nebo v případě omezení jeho svéprávnosti se souhlasem jeho opatrovníka. Součástí komplexní léčby a zotavovacího procesu pacienta jsou samozřejmostí psychologická podpora a neodkladná sociální asistence. Na specializovaném pracovišti probíhá i elektrokonvulzivní terapie (ECT) pro pacienty z celé PN. Součástí oddělení je návštěvní místnost, kde je možné pacienty, u kterých to umožňuje jejich zdravotní stav navštívit. Komunikace s pacienty je dále možná také telefonicky. V případě zájmu o pohovor s ošetřujícími lékaři je žádoucí předem telefonicky domluvit na konkrétní termín. Délka hospitalizace na příjmovém akutním oddělení trvá průměrně 2‑4 týdny. Po stabilizaci stavu jsou pacienti překládáni podle jejich diagnózy, stavu a potřeby další péče na specializovaná nebo doléčovací oddělení následné péče případně jsou propuštěni do ambulantní péče, s jejímž zajištěním pacientům v případě potřeby nebo jejich zájmu rádi pomůžeme.