Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát 14 psychiatrie - old > Profil lůžkového oddělení 14

Profil lůžkového oddělení 14

Profil lůžkového psychoterapeutického oddělení 14

Informace pro odbornou veřejnost
Koedukované lůžkové oddělení s psychoterapeutickou péčí
oddělení 14 

Oddělení 14 je 25-lůžkové otevřené přijímací a doléčovací koedukované oddělení, které poskytuje psychofarmakologickou, režimovou a psychiatrickou rehabilitační péči, edukaci, krizovou intervenci, individuální a skupinovou psychoterapeutickou léčbu pro muže i ženy ve věku 18-65 let.

Indikace k hospitalizaci:

  • nepsychotické duševní poruchy - neurotické (úzkostné a fobické poruchy, poruchy přizpůsobení apod.), psychosomatické poruchy, reaktivní stavy, depresivní poruchy s převážnou exogenní příčinou, dysthymie, vztahové a existenciální problémy, poruchy osobnosti bez agresivních a disociálních projevů - podle MKN-10 diagnostické okruhy: F3x.x, F 4x.x, F 5x.x, F 6x.x.
  • v rámci krizové intervence lze hospitalizovat nepsychotické pacienty po suicidální pokusech, pokud jsou již aktuálně bez suicidálních tendencí.

Kontraindikace k hospitalizaci:

Diagnostikované mentální retardace, psychózy, afektivní poruchy s převahou endogenních prvků, závislost na alkoholu a psychoaktivních látkách mimo stadium remise, těžké poruchy osobnosti s agresivitou a disociálními projevy, organické poruchy CNS, vážné dekompenzace somatického stavu, kdy je nutná akutní somatická péče - pro tyto typy pacientů je v rámci PN Havl. Brod k dispozici specializovaná zdravotní péče na jiných lůžkových odděleních.

Příjem pacienta na oddělení a délka hospitalizace:

  • pacient je přijat zpravidla po předchozí domluvě příslušného ambulantního psychiatra, ale i praktického lékaře či lékaře jiné odbornosti s primářem centrálního příjmu nemocnice s písemným doporučením k přijetí. Přijetí do šestitýdenního uzavřeného psychoterapeutického programu „N“ se domlouvá s primářem oddělení 14, který stanoví termín nástupu.
  • délka hospitalizace je předběžně stanovena při vstupním psychiatrickém vyšetření na oddělení.
  • kromě krizové intervence, která je kratší, trvá hospitalizace na oddělení 14 zpravidla 4 týdny, maximálně 6 týdnů.

Léčebné programy oddělení:

  • kromě pravidelných setkání celé terapeutické komunity 3x týdně (Po, St, Pá) se konají 2x týdně (Út, Čt) skupinové vizity s lékaři. 1x týdně (St) se koná klasická primařská vizita na pokojích pacientů.
  • u motivovaných pacientů probíhají dle indikace lékaře individuální terapeutická sezení, která mají charakter krizové intervence, edukace, podpůrné psychoterapie nebo krátkodobé psychoterapie, která by měla být úvodem k delší a intenzivnější práci v místě bydliště. Intenzivnější individuální psychoterapii na oddělení i vzhledem ke krátkosti pobytu neposkytujeme.
  • další léčebné aktivity na oddělení jsou arteterapie, muzikoterapie, pohybová terapie (vč. jógy), nácviky relaxací (autogenní trénink, progresivní relaxace), pracovní terapie, kluby (organizované personálem i samotnými pacienty/,edukační přednášky
  • na oddělení funguje individuální ošetřovatelská péče, kdy každý pacient má přidělenu „svou“ zdravotní sestru, která s ním provádí pravidelné individuální rozhovory (též mimořádně na požádání pacienta).

Kontakty:

prim. MUDr. Přemysl Suchomel v.r.
přednosta primariátu 14 

Mgr. Markéta Holubová v.r.
ředitel PN Havl. Brod