Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Psychiatrické texty > Sexuální deviace

Sexuální deviaceInformace je o tom, z jaké teorie vycházíme při diagnostice, náhledové terapii a realizaci deviací v mezích zákona.

Vycházíme z teorie sexuálních motivačních stavů (SMS). Sexuální motivační stavy jsou pojmenované jako atraktivita, to je to, co lidé dělají se sebou, aby byli atraktivní a to, co je přitahuje, jaké sexuálně atraktivní podněty jsou relevantní od protějšku, který má být sexuálním partnerem. Dál máme proceptivitu, což je to, co děláme, když si již toho jednoho konkrétního partnera vyhlédneme a on nebo ona akceptuje náš zájem… Proceptivita probíhá v ústraní, tam si ti dva povídají a je jim dobře, cítí se blaženě, do postele nepospíchají, nechtějí tam mít jiné lidi, proceptivní motivační stav v normě trvá dlouho. V něm se synchronizují i fyziologické funkce, zesoulaďují se, harmonizují, nebo když zesoulaďování a harmonizace neprobíhá, prostě dojde k odmítnutí.

Když se naplní proceptivní motivační stav vznikne touha po realizaci dalšího sexuálního motivačního systému, nepovídáme si věčně… Pokud ano, je nutno se zamyslet nad vlastním sexuálním motivačním systémem, jestli sexualita v takovémto případě nepatří k menšinové sexualitě deviací… Ta touha po dalším motivačním stavu je realizace líbání, osahávání, mazlení… Je každému dobře známá, jestliže má sexualitu většinovou. Po naplnění realizace nekoitální akceptace vznikne touha po souloži. Tak to vypadá v normě.
Ale u deviací jsou v sexuálním motivačních systémech různé problémy.

PhDr. Kolářský CSc. hovoří o třech typech deviací s přihlédnutím na sexuální motivační systém:

První typ je charakteristický atypickou náplní: pan doktor Kolářský říká o tomto typu deviací, že z pohledu deviantologie vymezuje normální atraktivita a proceptivita kategorii osob, se kterými se má a může realizovat genitalita velice úzce a vysoce výběrově… Mezi tento druh deviací patří androfilie, incest. (Pozn.: Neexistuje bisexualita, může být pouze bisexuální chování). Sem patří také deviace, kde je mužská femininní sebeidentifikace - transsexualismus, to znamená, že mužská sebeidentifikace postihuje celý sexuálně motivační systém. Femininní sebeidentifikace ale může postihovat pouze některé části SMS. Feminní indetifikace se může týkat jenom SMS pregenitálních… Tato feminní složka se pak může projevovat transvestiticky. Ve fázi genitality může být sebeidentifikace mužská… Alterace sebeidentifikace v sexuálních motivačních stavech je velmi složitý oříšek pro diagnostiku a realizaci sexuality v mezích zákona. Jsou to ty nejbizarnější projevy sexuality z pohledu lidí s normální neboli většinovou sexualitou.

Do této skupiny deviací patří i sadomasochismus - normální náplní sexuality je něha, zde je to touha být ponižován nebo ponižovat. Sem patří i pedofilové, kteří se v populaci vyskytují velice vzácně. (Pozn.: Média zcela nesprávně používají pojem pedofil pro sexuálně deviantní jedince, kteří pohlavně zneužívají děti. Jenom velmi malá část z nich jsou pedofilové!!!)

Druhým typem deviací jsou ty, kde je koordinační chyba v sexuálním motivačním systému. Jednotlivé sexuální motivační stavy u většinové sexuality na sebe krásně navazují: když je naplněn první vznikne touha po druhém… Nikdy nezůstáváme stát na jednom místě v postupu sexuálních motivačních stavů. Pokud návaznost chybí, jedná se o deviace tohoto typu. Patří sem agresoři, exhibicionisté, frotéři a tušéři… Existuje u nich párová vazba jenom v některém motivačním stavu, jenom v některé komponentě SMS. Známý český sexuolog Kurt Freund nazval tyto deviace jako „courtship disorders“ tedy poruchy dvoření…Vloha pro dvoření nebo lidově řečeno „balení“ není vyvinuta je jenom vloha pro naplnění pozdějšího motivačního systému, a proto aby se deviant s takovouto poruchou realizoval, lépe řečeno, aby se realizovala jeho sexualita bez dvoření, vznikne zdání agresivity. Ona to agresivita i je, protože protějšek pokud není také deviantní, to vnímá jako sexuální agresi vůči své osobě. Takto se oběti dostává agrese a ne něha, jako je tomu u normální sexuality, neboli většinové. Neerotický rámec sexuální aktivity deviantů tohoto typu je přímo žádoucí pro realizaci menšinové sexuality: nevyladěná žena (která šije, nebo žehlí), strach a mlácení rukama; kopání a jiné obranné aktivity nebrání agresorovi, aby se vzrušil, aktivita ženy jako kořisti predátora také nezruší sexuální vzrušení vraha. Charakteristické pro courtchip disorders je to, že sexuální aktivita je namířena na neznámou ženu, dívku, děvčátko…je charakteristické pro tento typ deviací, že partnerka a oběť jsou různé osoby.

Třetím typem deviací je tzv. nezralá nebo neúplná sexualita, ve které chybí část SMS a návaznost sexuálních motivačních stavů. Sem patří hebefilie nebo adolescentofilie. To znamená preferenci nedospělých žen, které ještě nemají úplně vyvinutou sexualitu.

Prim. MUDr. Želmíra Herrová,
přednosta primariátu 11a - sexuologické oddělení