Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát 11A sexuologie a psychiatrie > Sexuologické texty > Činnost zdravotně - sociálního pracovníka na sexuologickém oddělení

Činnost zdravotně - sociálního pracovníka na sexuologickém odděleníČinnost zdravotně – sociálního pracovníka na sexuologickém oddělení

V rámci komplexní péče o pacienta je součástí týmu na oddělení i sociální pracovnice.

Přínos sociální práce je v tom, že díky řešení či vyřešení sociálních problémů pacientů se tito mohou lépe soustředit na léčbu svého onemocnění, řádně plnit režimovou léčbu a je jim usnadněn návrat do běžného prostředí po propuštění.

Při příjmu každého pacienta s ním provede sociální pracovnice rozhovor, kdy zmapuje jeho sociální situaci. Toto obnáší zejména informace týkající se rodinného prostředí, finančních a bytových zdrojů a pracovního zařazení.

Na základě znalosti těchto informací jsou určeny problematické oblasti v nichž vyžaduje pacient pomoc. Tato forma pomoci je individualizovaná dle potřeba a schopností pacienta. U některých postačí poradenská činnost a vše ostatní si dokáží zařídit sami, nebo ve spolupráci s rodinou. Zejména tam, kde není kvalitní rodinné zázemí, nebo je přidruženo k sexuální deviaci ještě další psychiatrická diagnosa, či mentální retardace, je nutná i pomoc faktická, nikoli jen rada.U každého pacienta je ale kladen důraz na samostatnost.

Častou činností je poradenství a pomoc při finančním zajištění pacienta – žádost o invalidní důchod, žádost o mimořádnou okamžitou pomoc a další dávky hmotné nouze, pomoc při evidenci na úřadu práce a vyřizování podpory v nezaměstnanosti, doslání důchodů, korespondence, složenek, finanční převody. Někteří pacienti mají finanční problémy kvůli dluhům, jenž vznikly před hospitalizací. Pak je důležitá motivace k splácení těchto pohledávek a následně pomoc podávání žádostí o splátkové kalendáře, odložení splátek na dobu po ukončení hospitalizaci, žádosti o bezplatnou obhajobu.

Sociální pracovnice dále často kontaktuje rodinné příslušníky za účelem spolupráce při řešení situace pacienta. V zájmu pacienta a na jeho žádost spolupracuje s městskými úřady, soudy, úřady práce, probační a mediační službou, věznicemi, Okresní i Českou zprávou sociálního zabezpečení, úřady práce. V průběhu hospitalizace a zejména před propuštěním pomáhá sociální pracovnice pacientům s hledáním ubytování, s vyřizování nových dokladů, vyžadování opisů dokladů a dalších specifických požadavků.

Mgr. Romana Zikmundová
Sociální pracovnice sexuologického oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod