Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Centrální příjem

Centrální příjem CPP

Centrální příjem

Centrální příjem pacientů (CPP) má za úkol realizovat příjmy duševně nemocných pacientů do naší psychiatrické nemocnice. Personálně je vybaven výhradně lékaři, administrativní záležitosti zařizuje dokumentační pracovnice či zdravotní sestra. Ambulance CPP neposkytuje klasické ambulantní psychiatrické služby zájemcům z terénu, takové osoby jsou odkázány na lokální ambulantní psychiatry.

Informace důležité k domlouvání přijetí pacienta do nemocnice:

Každý pacient přijímaný do PN Havlíčkův Brod má mít s sebou doporučení ambulantního psychiatra nebo jiného ošetřujícího lékaře a to v písemné formě, obsahující konkrétní popis jeho potíží. Protože PN Havlíčkův Brod není smluvním zdravotnickým zařízením pro některé zdravotní pojišťovny, je důležité při objednání sdělit, jak je pacient zdravotně pojištěný. Psychiatrická nemocnice je zdravotnické zařízení s nadregionální působností zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR. Nemocnice přijímá akutní psychiatrické pacienty nacházející se v době propuknutí nemoci nebo poruchy v oblasti okresů Benešov, Kolín, Kutná Hora, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Chrudim, Havlíčkův Brod, podle volné kapacity event. i v oblasti okresů Hradec Králové, Náchod, Pardubice, Svitavy. V případech, kdy jsou zachovány podmínky pro svobodnou volbu zdravotnického zařízení ze strany pacienta, nemocnice přijímá po domluvě plánované příjmy psychiatrických pacientů v závislosti na volné kapacitě bez územního omezení. O umístění pacienta na konkrétní oddělení léčebny rozhoduje přijímající lékař. Pokud lékař CPP nebo pohotovostní psychiatr rozhodne o odmítnutí hospitalizace pacienta přímo na CPP, je pacient zpravidla povinen uhradit regulační poplatek. Plánované příjmy pacientů jsou objednávány na pracovní dny v čase od 7:00 do 15:00 hodin. Během pohotovostní služby nemocnice neodkladně přijímá zpravidla jen pacienty s akutními projevy duševní nemoci, zejména pokud jsou pod jejím vlivem bezprostředně a zjevně nebezpeční sobě nebo svému okolí. Osoby s poruchami chování vzniklými akutní intoxikací alkoholem nebo jinými návykovými látkami nejsou indikovány k přijetí. V takových případech je doporučeno umístění na regionálních záchytných stanicích.

Kontakt na centrální příjem pacientů

Kontakty pro domluvu hospitalizace pacienta přímo na konkrétní primariát PNHB

Souhlas pacienta s hospitalizací v nemocnici:

V souladu s platnými právními předpisy může přijetí k hospitalizaci v léčebně nastat za těchto zákonných okolností:

  1. Aktuální duševní stav je indikací k přijetí osoby do nemocnice ze zdravotních důvodů a tato osoba souhlasí s hospitalizací na lůžkovém oddělení nemocnice.
  2. Aktuální duševní stav je indikací k přijetí osoby do nemocnice ze zdravotních důvodů a současně je tato osoba pod vlivem duševní nemoci bezprostředně a zjevně nebezpečná sobě nebo svému okolí. V takovém případě je osoba převzata k hospitalizaci i bez svého souhlasu (souhlasu zákonného zástupce). Okolnosti převzetí k hospitalizaci a její pokračování bez souhlasu pacienta vždy v zákonné lhůtě přezkoumá Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
  3. Bez vlastního souhlasu jsou k hospitalizaci do nemocnice přijímány osoby se soudně nařízeným ochranným léčením ústavním a osoby se soudně nařízeným pozorováním za účelem znaleckého posouzení jejich psychického stavu.
  4. Osoby, které jsou omezené ve svéprávnosti či nezletilé, jsou k hospitalizaci přijímány se souhlasem jejich opatrovníků či zákonných zástupců.

Centrální příjem CPP