Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Program podpory zdraví a prevence nemocí

Program podpory zdraví a prevence nemocí

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ A PREVENCE NEMOCÍ V PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICI HAVLÍČKŮV BROD (PNHB)

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod poskytuje akutní a následnou lůžkovou péči v oborech psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie, léčba návykových nemocí a sexuologie.

Lékaři, sestry i ostatní zdravotničtí zaměstnanci nemocnice jsou připraveni pomoci pacientům při navrácení zdraví a prevenci nemocí.

  • Léčebná oddělení – nabízí pacientům různé edukační programy, přednášky, kluby apod., které jsou zaměřené mimo jiné na výživu, dobré zdraví, zdravý životní styl, na zlepšení spolupráce pacientů při léčbě i na prevenci relapsu onemocnění.
  • Interní oddělení a interní ambulance – u hospitalizovaných pacientů se zabývá prevencí kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění zažívacího traktu; v oblasti diabetologie provádí edukaci pacientů a zaměřuje se na prevenci komplikací diabetu. Interní ambulance zajiš´tuje mimo jiné preventivní služby v uvedených oblastech jak hospitalizovaným pacientům, tak i současným či bývalým zaměstnancům PNHB. V oblasti prevence zde mají pacienti k dispozici různé edukační materiály.
  • Nutriční terapeutky - nabízí poradenské služby hospitalizovaným pacientům v oblasti výživy.
  • Pracovnělékařské služby – jedná se o preventivní služby, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců; součástí těchto služeb je v neposlední řadě poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy.
  • Vzdělávací a kulturní akce – pro zaměstnance PNHB organizuje pravidelné vzdělávací akce, které jsou zaměřeny na podporu zdraví a prevenci nemocí.

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod se každoročně zapojuje do programu Týdnů pro duševní zdraví, v rámci kterého spolu s Fokusem Vysočina pořádá různé akce jak pro hospitalizované pacienty, tak i pro širokou veřejnost. Smyslem tohoto Týdnů pro duševní zdraví je co nejvíce informovat veřejnost o problematice duševně nemocných a mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění.