Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Psychiatrické texty

Psychiatrické texty


Bipolární afektivní porucha

Bipolární afektivní porucha, dříve označovaná jako „maniodepresivní psychóza“, je vážné duševní onemocnění, které postihuje přibližně jednoho až dva lidi ze sta ( prevalence je 1-2%). Postihuje ženy i muže bez ohledu na rasu, vzdělání či sociální statut.

Více

Publikováno 20. 5. 2021 1:13

Creutzfeldtova - Jakobova nemoc (CJD)

Onemocnění patří do skupiny neurodegenerativních chorob vyvolávaných priony. Mezi tato prionová onemocnění patří nejen Creutzfeldtova-Jakobova nemoc, ale také celá řada onemocnění zvířecích i lidských.

Více

Publikováno 20. 5. 2021 0:59

Demence není jen porucha paměti

O demencích a jejich prvních příznacích. Prim. MUDr. Jiří Konrád, Psychogeriatrické oddělění, PN Havlíčkův Brod

Více

Publikováno 20. 5. 2021 0:56

Elektrokonvulzivní terapie - ECT

ECT neboli tzv. elektrokonvulzivní (nesprávně laicky též „elektrošoková“) léčba je vedle psychoterapie a farmakoterapie jednou ze základních léčebných metod v psychiatrii.

Více

Publikováno 20. 5. 2021 0:53

Metabolický syndrom

Pod pojmem metabolický syndrom rozumíme soubor rizikových faktorů, klinických projevů a biochemických odchylek, které ve svém důsledku zvyšují riziko arteriosklerosy (kornatění tepen).

Více

Publikováno 20. 5. 2021 0:50

Neurotické poruchy

V životě se setkáváme s nejrůznějšími konfliktními situacemi, které nějakým způsobem omezují uspokojení našich životních potřeb, znesnadňují či znemožňují realizaci našich plánů nebo způsobují potíže při našem kontaktu s okolím.

Více

Publikováno 20. 5. 2021 0:47

Poruchy osobnosti

Jedná se o závažnější poruchy než jsou poruchy neurotické. Jsou založeny více na vlivech genetických, na vlivech z dětství a zkušenostech se stresovými příznaky během života.

Více

Publikováno 20. 5. 2021 0:45

Schizofrenie

Schizofrenie může být nazírána z hlediska přírodních i společenských věd, protože je současně onemocněním i osobním, vztahovým a společenským problémem.

Více

Publikováno 20. 5. 2021 0:41

Sexuální deviace

Informace je o tom, z jaké teorie vycházíme při diagnostice, náhledové terapii a realizaci deviací v mezích zákona.

Více

Publikováno 20. 5. 2021 0:39

Závislost na návykových látkách

Závislost na návykových látkách je jedna z duševních poruch, které vznikají v důsledku užívání těchto látek.

Více

Publikováno 20. 5. 2021 0:38

Příspěvek do diskuse o české psychiatrii

Situace je vážná, nikoliv však beznadějná

Více

Publikováno 20. 5. 2021 0:35