Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Kvalita péče

Kvalita péče

Kvalita poskytovaných zdravotních služeb a bezpečí pacientů je pro zaměstnance Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod nejvyšší prioritou.
Pro dosažení stanovených cílů jsme vydali Program zvyšování kvality, který je zaměřen na kontinuální zvyšování kvality.

Naše vize:

  • poskytování vysoce kvalitní léčebné a ošetřovatelské péče
  • spokojený pacient
  • kvalifikovaný, spokojený a přívětivý personál
  • dobré jméno nemocnice

Během několika let jsme vytvořili systém řízení kvality. Byla ustanovena Rada kvality, jejími členy jsou vysoce kvalifikovaní zástupci zdravotnických i nezdravotnických provozů s prokazatelnými zkušenostmi ve svých oborech. Jejich práci koordinuje manažerka kvality, která odpovídá za řízení kvality poskytované zdravotní péče v psychiatrické nemocnici.

Pro poskytování léčebné a ošetřovatelské péče našim pacientům máme definována pravidla ve vydaných vnitřních předpisech a zavádíme systémová opatření, která vedou jak k zajištění vyšší bezpečnosti našich pacientů, tak i ke kvalitnější péči o ně. Vše zpětně ověřujeme v rámci auditů, které provádíme ve zdravotnických i nezdravotnických provozech nemocnice. Sledujeme a vyhodnocujeme nežádoucí události, na základě jejich analýz přijímáme preventivní opatření. Zapojili jsme se do celostátního benchmarkingu nežádoucích událostí ve zdravotnictví.

Léčebnou a ošetřovatelskou péči poskytuje tým kvalifikovaných zdravotnických pracovníků a to diferencovaně, podle aktuálního zdravotního stavu pacientů. Snahou všech je pomocí verbální i neverbální komunikace vytvořit příjemnou atmosféru na léčebném oddělení.
Snažíme v co nejvyšší možné míře zlepšit komfort pro pacienty změnou vybavení našich léčebných oddělení, pracovních terapií i dalších pracovišť nemocnice.

Velkou pozornost věnujeme vyhodnocení všech stížností jak ze strany pacientů, tak i jejich rodinných příslušníků. Ke zlepšení poskytovaných služeb využíváme také připomínky a podněty ze strany zaměstnanců nemocnice.

Pravidelně sledujeme spokojenost pacientů a jejich rodinných příslušníků s poskytovanými zdravotními službami. Spokojenost pacientů je nám nejlepším důkazem, že úsilí neustále zlepšovat zdravotní služby se vedení nemocnice i personálu daří.

Zlepšení v různých oblastech je doložitelné průběžným sledováním indikátorů kvality, které máme pro sledování kvality a bezpečí zdravotních služeb.

Snaha o poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče byla završena již v roce 2014, kdy jsme úspěšně podstoupili první externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Od té doby podstupujeme externí hodnocení v pravidelných tříletých intervalech. Opakovaně jsme také získali ocenění jako absolutní vítěz projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice.
V současné době je kvalita a bezpečnost poskytované zdravotní péče v naší nemocnici garantována získáním akreditace České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Certifikat-2023.jpg

cert-9-2023.jpg