Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát 1 návykové nemoci > Oddělení pro detoxifikaci a krátkodobou léčbu

Oddělení pro detoxifikaci a krátkodobou léčbu

Oddělení 1 - oddělení pro detoxifikaci a krátkodobou léčbu

Detoxifikace znamená léčení odvykacího syndromu neboli abstinenčních příznaků spojených s přerušením užívání návykové látky. Na oddělení 1 provádíme detoxifikaci nekomplikovaných odvykacích stavů ( nejsou ohroženy vitální funkce organismu). Hlavním cílem detoxifikace je stabilizace pacienta po stránce tělesné a psychické a příprava na nástup na další typ léčby ( ústavní odvykací léčba nebo léčba v terapeutické komunitě). Pro detoxifikaci nealkoholových drog preferujeme symptomatickou léčbu ( léčba průvodních příznaků odvykacího stavu bez užití substituce), v případě odvykacího stavu na alkoholu podáváme benzodiazepiny, což jsou látky se zkříženou tolerancí k alkoholu. Už během detoxifikace se snažíme pacienty zapojit do programu na oddělení, pacienti se mohou účastnit psychoterapeutických skupin, mají možnost přímé podpory od terapeuta, jsou motivování k pokračování v léčbě.

Během detoxifikace nemají pacienti možnost návštěv, jsou omezeni v komunikaci s okolím, mohou přijímat poštu a telefonáty, sami mohou pouze posílat dopisy. Délka detoxifikace zpravidla nepřesahuje 14 dnů. Je nutné si uvědomit, že dokončení detoxifikace (odeznění odvykacího stavu) neznamená vyléčení ze závislosti.

Detoxifikaci je třeba chápat jen jako počátek respektive podmínku zahájení léčebného procesu.

Po dokončení detoxifikace je možné přestoupit na oddělení 1A na střednědobou léčbu (doporučený postup) či na dlouhodobou léčbu do terapeutické komunity pro drogově závislé nebo zůstat na oddělení 1 a dokončit krátkodobý léčebný program - tzv. stabilizační program.

Délka tohoto programu je 6 týdnů, vhodný je zejména u pacientů v počátečních stádiích závislosti, u pacientů, kteří již střednědobou léčbu absolvovali a mají zájem pouze o krátké přeléčení, případně u pacientů, u nichž se dá předpokládat, že by nároky kladené střednědobou léčbou nezvládali.

V rámci stabilizačního programu probíhá režimová léčba, nicméně většina programů je dobrovolná. Pacienti na oddělení mohou docházet na motivační skupiny určené k pojmenování a přiznání si problémů spojených s užíváním návykových látek, píší deník, chodí do pracovní terapie, sportují, mohou docházet na přednášky související s problematikou závislosti. Samostatné vycházky jsou možné po měsíci pobytu.

V případě dokončení stabilizačního programu máte možnost docházet na tzv. posilovací pobyty. Jsou to půl nebo 4 denní pobyty na oddělení 1, kdy máte možnost se vrátit na místo své léčby, hovořit o tom, jak nyní žijete, jak se naplnila vaše očekávání z léčby, podělit se o tyto zkušenosti na skupinách, následně pak získat od skupiny event. podporu, povzbuzení či posílení pro svůj další život.

Podmínky zapojení:

  1. řádně ukončený 6-ti týdenní program,
  2. telefonické objednání předem
  3. důsledná abstinence v domácím prostředí je upřednostňov8na a doporučována, ale po předchozí dohodě s terapeutickým týmem je možné posilovací pobyt absolvovat i bez dodržení této podmínky

Půldenní pobyt není veden v rámci hospitalizace, pacient se dostaví na oddělení ráno do 8:15, účastní se dopoledního programu na oddělení

4 denní pobyt je veden za hospitalizace, pacient se dostaví v úterý do 14:00 hod. na centrální příjem Psychiatrické nemocnice, účastní se po 4 dny dny programu na oddělení

Pro objednání se na posilovací pobyty volejte v pracovní dny v době od 7-15 hodin na telefon:

569 478 302 (MUDr. Václav Venc),
569 478 170 (prim. MUDr. Hana Houdková),
569 478 305 (sesterna odd.1)