Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát 1 návykové nemoci > Oddělení 1 - oddělení pro detoxifikaci a krátkodobou léčbu

Oddělení 1 - pro detoxifikaci a krátkodobou léčbu

Oddělení 1 je oddělení určené pro detoxifikaci od návykových látek a pro krátkodobou léčbu závislostí. Délka programu na oddělení 1 je 6 týdnů. Léčba je zahájena hned po přijetí tzv. detoxifikací. Detoxifikace znamená léčení odvykacího syndromu neboli abstinenčních příznaků spojených s přerušením užívání návykové látky. Na oddělení 1 provádíme detoxifikaci nekomplikovaných odvykacích stavů ( nejsou ohroženy životní funkce organismu). Hlavním cílem detoxifikace je stabilizace pacienta po stránce tělesné a psychické. Pro detoxifikaci preferujeme symptomatickou léčbu ( léčba průvodních příznaků odvykacího stavu bez užití substituce). Už během detoxifikace je pacient zapojen do programu a režimu na oddělení.

Odeznění odvykacího stavu neznamená vyléčení ze závislosti, je to jen počátek respektive podmínka zahájení léčebného procesu.

Po zbytek pobytu pak probíhá již standardní (protialkoholní a protitoxikomanická) léčba, ve zkrácené (6 ti týdenní) verzi. Náplní je režimová a komunitní léčba a skupinová psychoterapie, pacienti jsou vedeni k pojmenování si a přiznání si problémů spojených s užíváním návykových látek a vytvoření si reálných plánů do budoucna. Dalšími aktivitami na oddělení je psaní deníku, docházka do pracovní terapie, přednášky o závislostní problematice, arteterapie a dramaterapie. Vzhledem k délce léčby (6 týdnů) je tento program vhodný zejména u pacientů v počátečních stádiích závislostim a k přeléčení pacientů, kteří již v minulosti léčbu absolvovali. U plně rozvinuté závislosti doporučujeme jednoznačně absolvovat delší léčebný program! Kdykoli během 6-ti týdenní léčby je možné přestoupit na oddělení 5 na střednědobou léčbu či na dlouhodobou léčbu do terapeutické komunity pro drogově závislé.

Návštěvy na oddělení jsou možné po 14 dnech pobytu o víkendu, od 13 do17 hodin, mobilní telefony je možné používat večer, kdy již nejsou terapeutické programy. Samostatné vycházky jsou možné po měsíci pobytu.

Po dokončení 6-ti týdenní léčby je možnost přijet na oddělení i opakovaně ještě na tzv. posilovací pobyt, který slouží k posílení abstinence a nově vytvořeného životního stylu.

Domácí řád oddělení 1

569 478 302 (MUDr. Václav Venc),
569 478 170 (prim. MUDr. Hana Houdková),
569 478 305 (sesterna odd.1)