Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát 14 psychiatrie

Primariát 14 psychiatrie

 Pavilon 14.jpg

 

Primář MUDr. Milan Drozd

 

Struktura primariátu:

 • Oddělení 14 - 25 lůžek
 • Oddělení 10 - 27 lůžek

 

Oddělení 14 je otevřené příjmové oddělení pro dospělé ženy a muže ve věku 18-65 let.

Zabývá se zabývá diagnostikou a léčbou následujících potíží:

 • Úzkostné poruchy – panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, agorafobie, sociální fobie, obsedantně kompulzivní porucha apod.

 • Posttraumatická stresová porucha, i chronické komplexní formy a posttraumatické disociace

 • Emočně nestabilní porucha osobnosti

 • Reaktivní úzkostné a depresivní stavy v náročných životních situacích (ztráta partnera, zaměstnání apod.)

 

Léčebný přístup je komplexní, vychází z pečlivého posouzení Vašeho stavu, na jehož základě je vypracován individuální plán léčby. Ten zahrnuje následující oblasti:

 • Edukace o psychických potížích, jejich příčinách a způsobech řešení

 • Úprava denního režimu, obnovení pravidelnosti denních aktivit

 • Aktivizace, zlepšení fyzické kondice formou cvičení (jóga, nordic walking apod.)

 • Nácvik technik pro zlepšení schopnosti zvládat neregulované emoce

 • Nácvik asertivity, komunikačních dovedností a zvládání konfliktních situací

 • Psychoterapie individuální nebo skupinovou formou

 • Zhodnocení užívané medikace s případnou úpravou

 

Hlavním předpokladem léčby na oddělení je ochota a motivace na léčbě spolupracovat, respektovat základní pravidla mezilidského soužití a nenarušovat svým chováním léčbu ostatních pacientek a pacientů. Důležitý je také stabilizovaný zdravotní stav, nevyžadující aktuálně specializovanou léčbu interní, chirurgickou apod.

V léčbě se snažíme důsledně využívat psychoterapeutické i farmakologické přístupy s prokázanou účinností u daného typu potíží. Z psychoterapeutických přístupů využíváme kognitivně behaviorální terapii, gestalt terapii a v léčbě emočně nestabilní poruchy osobnosti a komplexní posttraumatické poruchy schematerapii.

K pobytu na našem oddělení vyžadujeme doporučení Vašeho ošetřujícího psychiatra, praktického lékaře, psychologa či psychoterapeuta, který zhodnotí, zda je Vaše potíže možné řešit na našem oddělení a domluví termín nástupu k léčbě.

 

Oddělení 10 je uzavřené doléčovací oddělení pro muže ve věku 18-65 let.

Je určené pro pacienty se závažnými psychickými nemocemi, jejichž stav po zvládnutí akutních potíží vyžaduje dlouhodobější doléčování a rehabilitaci. Jedná se převážně o pacienty trpící chronickými formami psychotických poruch.

Cílem našeho týmu je dosažení a udržení co největší míry schopností a dovedností pacientů, potřebných k zvládání běžných nároků každodenního života a realizaci jejich přání a potřeb.

V rámci multidisciplinarity spolupracujeme s s řadou terénních a ambulantních služeb v celé spádové oblasti tak, aby pro naše pacienty byla zajištěna adekvátní následná péče jak v oblasti zdravotní tak sociální.

Léčba na oddělení 10 je komplexní. Základem stabilizace psychického stavu je pravidelnost denních činností a aktivizace, jak formou fyzického cvičení tak v rámci činnostní terapie, zahradní terapie a vycházek v parku psychiatrické nemocnice i mimo areál. K dispozici je tělocvična s posilovnou a možnost cvičení jógy. Součástí rehabilitace je i aktivní podíl pacientů na běžných denních činnostech s možností osvojit si potřebné dovednosti jako je například vaření.

Pro udržení a rozvíjení kognitivních (poznávacích) funkcí, které jsou u pacientů s chronickými psychotickými poruchami narušeny, na oddělení probíhá skupina s psychologem. Svůj kreativní potenciál mohou pacienti rozvíjet v průběhu arteterapie.

Cílem farmakologické léčby je pokud možno nalézt optimální léky, která budou dobře kontrolovat příznaky psychiatrického onemocnění a zároveň nebudou pacientovi působit vážnější nežádoucí účinky.

 

Kontakty:

Kontaktujte nás prosím v době 7.30-8.30:

Prim. MUDr. Milan Drozd,  569 478 386, 📧 MDrozd@plhb.cz

MUDr. David Hirman,  569 478 286, 📧 DHirman@plhb.cz

 

 
 
 
 22_1.png
22_2.png 
22_3.png
 
 
22_4.png