Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Informace o ochraně oznamovatelů

Informace o ochraně oznamovatelů

 

Vzhledem k přímému dopadu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice) zavedla Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení a další nakládání s nimi.

 

Cílem Směrnice je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním.

 

Oznamovatelé mají možnost prostřednictvím svých oznámení upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

 

Oblasti, k nimž lze oznámení podat:

 1. Finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy

 2. Daně z příjmů právnických osob

 3. Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 4. Ochrana spotřebitele a bezpečnost a soulad s požadavky na výrobky podle právních předpisů

 5. Bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích

 6. Ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv a ochrany zvířat

 7. Radiační ochrana a jaderná bezpečnost

 8. Zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže

 9. Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví

 10. Ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů

 11. Ochrana finančních zájmů Evropské unie

 12. Fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory

 

 

Oznámení lze podat:

 1. písemně zasláním poštou na doručovací adresu: PNHB, Rozkošská 2322, 580 01 Havlíčkův Brod (do vlastních rukou osoby pověřené přijímáním oznámení)

 2. e-mailem: oznameni@pnhb.cz

 3. telefonicky na tel.č.: +420 569 478 153

 4. osobně: po telefonické domluvě

 

Osobou pověřenou přijímáním a šetřením oznámení je Ing. Petra Kasalová, interní auditor.