Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Informace o ochraně oznamovatelů

Informace o ochraně oznamovatelů

INFORMACE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

 

Naše organizace má zavedený vnitřní oznamovací systém podle zákona č. č. 171/2023 Sb.,

o ochraně oznamovatelů.

 

Cílem ochrany oznamovatelů je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním.

 

Prostřednictvím oznamovacího systému přijímáme oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž u naší společnosti došlo nebo má dojít a které:

  1. má znaky trestného činu,

  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,

  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo

  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v následujících oblastech:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Oznámení lze podat:

  1. písemně zasláním poštou na doručovací adresu: PNHB, Rozkošská 2322, 580 01 Havlíčkův Brod (do vlastních rukou osoby pověřené přijímáním oznámení)

  2. e-mailem: oznameni@pnhb.cz

  3. telefonicky na tel.č.: +420 569 478 110

  4. osobně: po telefonické domluvě

 

Osobou pověřenou přijímáním a šetřením oznámení je Ing. Petra Kasalová. Shora uvedená e-mailová adresa a telefonní číslo jsou jejími kontaktními údaji.

 

Oznámení lze podat i u Ministerstva spravedlnosti ČR. Bližší informace jsou dostupné na webové stránce oznamovatel.justice.cz

 

Bližší informace o právech a povinnostech spojených s podáváním oznámení jsou upraveny v zákoně o ochraně oznamovatelů. Pokud někdo má zájem učinit oznámení, obdrží od nás písemné poučení o základních právech a povinnostech.

 

Podání vědomě nepravdivého oznámení právní předpisy zakazují a může být podle zákona postihováno.