Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát 3 psychiatrie

Primariát 3 psychiatrie

Pavilon 3

Primář MUDr. Petr Hromada

 

Struktura primariátu:

  • Oddělení 1A - 32 lůžek
  • Oddělení 3 - 27 lůžek
  • Oddělení 3A - 28 lůžek
  • Oddělení L - 20 lůžek

 

Primariát 3 vznikl v roce 2021 v rámci restrukturalizace léčebné péče v psychiatrické nemocnici. V následujících měsících do něj byla zakomponována další oddělení, kdy v době pandemie byla jedna ze stanic využívána i jako covidové psychiatrické oddělení. Definitivní podobu pak primariát získal v dubnu 2022. Skládá se celkem ze čtyř oddělení. Oddělení 3 a 3A jsou výhradně ženská, oddělení 1A a L jsou výhradně mužská. Všechna čtyři oddělení jsou uzavřeného typu. Oddělení 3 a L mají kombinovaný ráz a mohou být využita jak pro plánované příjmy, tak pro doléčení pacientů z jiných příjmových oddělení. Oddělení L je specializované režimové oddělení určené pro výkon ochranného ústavního léčení pacientů s nařízenou ochrannou ústavní léčbou závislostní, psychiatrickou, event. sexuologickou. Oddělení 3A a 1A jsou oddělení následné a rehabilitační péče, opět s možností realizace ochranné ústavní psychiatrické léčby.

 

Oddělení 3 je umístěno v přízemí stejnojmenného pavilonu a je určeno k léčbě poruch chování u pacientek s mentálním defektem, s poruchami autistického spektra, eventuálně k psychiatrické rehabilitaci, dále k následné péči u pacientek s výrazně narušenou schopností spolupráce na léčbě, ať už je důvodem omezení opět mentální defekt, nebo defekt způsobený nepříznivým průběhem psychotického onemocnění. Pacientkám stanice nabízí kvalifikovanou lékařskou péči, možnost zapojení se do pracovní terapie, důraz na spolupráci se sociálními pracovníky. Oddělení spolupracuje s multidisciplinárními extramurálními týmy. Kromě vlastních vnitřních prostor k oddělení náleží i venkovní posezení, které je možno využívat v případě příznivého počasí.

 

Oddělení 3A se nachází v patře stejné budovy. Poskytuje doléčovací a rehabilitační aktivity u pacientek se širokým spektrem psychiatrických diagnóz, kdy zdravotní péče může být přizpůsobena individuálním schopnostem každé jednotlivé pacientky. Na oddělení lze pacientky zapojit do pracovní terapie, pravidelně je využívána hipporehablitace. V rehabilitaci je kladen důraz mj. i na léčebné propustky. Pacientky zde mají možnost získat, v případě příznivého průběhu léčby, různé varianty vycházek, na oddělení jsou napojeny i týmy CDZ a PDZ ze spádového území. Na stanici je součástí péče komunita, během které jsou pacientky zapojovány do dění na oddělení. V rámci kvalifikované lékařské péče jsou využívána i nejmodernější psychofarmaka, pacientky jsou edukovány i o výhodách využití depotních forem léčby. Na oddělení je k dispozici rovněž péče psycholožky, která vede individuální i skupinovou psychoterapii, zároveň zde lze dokončit i diagnostický proces u dříve neuzavřených stavů. I v tomto případě je možnost využívat spolupráce se sociální pracovnicí, která pacientkám pomáhá s návratem do prostředí mimo nemocnici.

 

Oddělení 1A je umístěno v pohodlných a velkorysých, nedávno renovovaných prostorách patra sousedního pavilonu 1. Je určeno pro následnou péči a psychiatrickou rehabilitaci u pacientů vyžadujících zohlednění jejich individuální výkonnosti, je současně významně využíváno k realizaci psychiatrického ochranného léčení v ústavní formě. Pacienti se zde rovněž mohou zapojit do pracovní terapie, jsou aktivizováni účastí na terapeutické komunitě. Na oddělení je kladen důraz na režimová opatření a dodržování pravidel tak, aby pacienti posilovali v rámci možností vlastní soběstačnost a byli připraveni na pobyt mimo nemocnici. Oddělení nabízí pacientům prostory ke sportovním aktivitám, k dispozici je i možnost posilování. Na oddělení je k dispozici psycholog, který se zapojuje do diagnostiky a psychoterapie pacientů. Oddělení spolupracuje s extramurálními multidisciplinárními týmy a opět poskytuje pacientům služby sociálního pracovníka. 

 

Oddělení L je nejmladším oddělením Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě, stávající charakter získalo 1.4.2022. K dispozici má samostatný přízemní pavilon. Vzniklo na podkladě společenské poptávky po ústavní zdravotní službě, nabízející specificky výkon ochranného léčení protialkoholního a protitoxikomanického v ústavní formě, případně dalších typů ochranné ústavní léčby u pacientů s významnou komorbiditou z oblasti škodlivých návyků. Oddělení má ambice vytvořit pacientům podmínky k režimové léčbě, k psychoterapii, dále jim umožňuje rozpoznat škodlivost stávajícího životního stylu. Pacienti jsou vedeni k získání náhledu na závislostní problematiku, k vlastní motivaci pro  budoucí abstinenci, k osvojení užitečných automatismů, k přijetí osobní odpovědnosti za své jednání do budoucna. Základem péče na oddělení jsou terapeutická komunita, terapeutická skupina, režimová opatření s postupnými cíli léčby, které jsou definovány přehledně a logicky na sebe navazují. Nejzásadnější podmínku léčby představuje abstinence. Pacientům je k dispozici sportovní vyžití, možnost zapojení se do pracovní terapie, lze dojednat i zapojení do hipporehabilitace. K dispozici je homogenní a dynamický tým složený z psychiatra, psychologa, sestry, adikotologa a sociálního pracovníka. Odborný personál oddělení má bohaté zkušenosti z forenzní psychiatrie, má znalosti ze specifického prostředí výkonu trestu.