Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát 12 dětská psychiatrie

Primariát 12 dětská psychiatrie

Primariát 12 dětská psychiatrie

Primář MUDr. Tomáš Havelka

 

Struktura primariátu:

 • Oddělení 12 - 34 lůžek

 

Vlastní web děstkého oddělení najdete zde: www.detskaduse.cz

 

ODDĚLENÍ DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE

Zajišťujeme specializovanou komplexní psychiatrickou péči pro děti s celým spektrem duševních poruch z oblasti 18 okresů s přibližně 2 mil. obyvatel. Oddělení je organizováno jako terapeutická komunita s léčebně výchovným režimem, který je podrobně popsán v domácím řádu oddělení. Léčebný tým tvoří primář, lékaři, psychologové, staniční sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice, ergoterapeutky a logopedka. Jsme držiteli akreditace pro postgraduální vzdělávání v dětské a dorostové psychiatrii, v dětské klinické psychologii a rovněž jsme školícím pracovištěm Střední a vyšší odborné školy zdravotnické v Havlíčkově Brodě.

Hospitalizováni jsou dívky a chlapci s duševními poruchami a poruchami chování ve věku 3-18 let. Jedná se o:

 • hyperkinetické poruchy
 • poruchy chování a emocí
 • úzkostné, fobické a panické poruchy
 • poruchy příjmu potravy
 • poruchy autistického spektra
 • obsedantně kompulzivní poruchy
 • posttraumatické stresové poruchy
 • tikové poruchy
 • psychózy
 • problémy s udržením moče a stolice
 • problémy související se školním vzděláváním či problematikou rodinných vztahů
 • poruchy sexuálního vývoje

Oddělení není určeno pro léčení závislostí na alkoholu a jiných psychoaktivních látkách.

Děti jsou na oddělení rozděleny do několika skupin podle věku a pohlaví. První tři týdny pobytu jsou diagnostickou fází. Poté se s rodiči (zástupci dítěte) domlouváme na dalším postupu. Celková doba léčby se většinou pohybuje od 6 do 12 týdnů.

Dítě se během hospitalizace podrobuje psychoterapii pod vedením našich psychologů a terapeutů (individuální a skupinová psychoterapie, arteterapie, ergoterapie, canisterapie a hiporehabilitace), dále pak obecně psychoterapeutickému působení všech členů týmu. Hovoříme o tzv. komunitním léčebně výchovném prostředí. V případě potřeby nasazujeme nebo měníme léky, ty ordinují lékaři přísně individuálně podle zdravotního a psychického stavu dítěte.

Děti během hospitalizace navštěvují mateřskou nebo základní školu. Děti s ukončenou povinnou školní docházkou se mohou v době školního vyučování věnovat samostudiu a účastní se ergoterapie, v odůvodněných případech se také mohou vzdělávat v základní škole. Děti s vadami řeči jsou zařazeny do logopedické péče.

Ve volném čase děti hrají hry, věnují se sportovním aktivitám v tělocvičně i na hřištích v areálu nemocnice, koupou se v bazénu. Chodí na vycházky do města či přírody, účastní se kulturních a vzdělávacích akcí.

Děti jsou povinny dodržovat domácí řád oddělení, školní řád a domácí řád nemocnice, účastnit se terapeutických programů a školního vyučování, užívat léky a podrobovat se všem ordinovaným léčebným a vyšetřovacím procedurám, se kterými vyslovili souhlas jejich zákonní zástupci.

Chceme, aby děti dodržovaly zásady slušného chování vůči dospělým i sobě navzájem. Není povoleno agresivní jednání včetně vulgárního vyjadřování nebo projevů rasismu. Děti nesmějí mít u sebe nebezpečné předměty. Během hospitalizace není povoleno užívání ani propagace návykových látek.

Podrobněji o pravidlech oddělení viz „Domácí řád dětského odd.“, ten doplňuje řád Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod a zahrnuje specifika práce s dětskými pacienty a léčebné komunity.

ADRESA ODDĚLENÍ:

Dětské oddělení 12
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322
580 23 Havlíčkův Brod
 569 478 337
📧 detska@pnhb.cz
🌏 www.detskaduse.cz

Kontakt pro objednání dítěte k hospitalizaci: 📧 ehorska@pnhb.cz, 📧 thavelka@pnhb.cz

V Havlíčkově Brodě dne 23.5.2018
primář MUDr. Tomáš Havelka

 

Primariát 12 dětská psychiatrie Primariát 12 dětská psychiatrie