Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát 2A psychiatrie

Primariát 2A psychiatrie

Pavilon 2

Primářka MUDr. Veronika Němcová

 

Struktura primariátu:

  • Oddělení 2A - 30 lůžek
  • Oddělení 11 - 26 lůžek

 

Primariát tvoří dvě výhradně mužská oddělení:

Oddělení 2A je umístěno v budově 2 v prvním patře a je určeno k doléčování mužských pacientů v dospělém věku (do 65let), kteří přichází zejména překladem z akutních příjmových oddělení naší psychiatrické nemocnice. Nejčastěji se jedná o pacienty léčené se schizofrenií či jinou psychózou včetně toxických a organických, případně pacienty s duálními diagnózami. Jedná se o střednědobé hospitalizace v řádu několika týdnů, maximálně měsíců. Součástí komplexní léčby je zde kromě farmakoterapie i neméně důležitá individuální i skupinová psychoedukace pacientů a psychosociální rehabilitace. Na oddělení probíhají psychoterapeutické skupiny, skupinový kognitivní trénink, relaxace, muzikoterapie, nácvik sociálních dovedností a práce s počítačem a to vše pod vedením zkušených terapeutů a psychologů, s nimiž mají pacienti také možnost individuálních pohovorů. K trávení volného času na oddělení slouží pro pacienty společenská místnost s televizí, počítačem, knihovnou a kulečníkem a také tělocvična s ping- pongovým stolem, rotopedem, žebřinami a míči. Součástí tohoto oddělení je i pracovní terapie v druhém patře budovy, kde se pacienti zapojují pravidelně např. i do vaření jednodušších pokrmů pod vedením terapeuta. Oddělení je uzavřené, nicméně po překladu pacientů z příjmových oddělení již po několika dnech observace, a pokud to zdravotní stav umožní, jsou možné společné či samostatné vycházky nejprve po areálu nemocnice, poté i mimo něj. Následují probatorní propustky pacientů k ověření jejich stavu v domácím prostředí.

Oddělení 11 je částečně příjmové oddělení umístěné v přízemí budovy 11. Je určeno k přijímání a stabilizaci dekompenzovaných stavů mentálně retardovaných pacientů s agresivitou či jinými závažnými poruchami chování a dále k dlouhodobým hospitalizacím pacientů s nejzávažnějšími průběhy schizofrenních onemocnění. Z celkové kapacity 26 lůžek jsou zhruba dvě třetiny trvale obsazeny pacienty s extrémně nepříznivým průběhem onemocnění schizofrenního okruhu s již výrazným postpsychotickým osobnostním defektem, kteří vyžadují trvalou a intenzivní zdravotní péči erudovaného a zkušeného psychiatrického personálu. Pouze menší část lůžek je pak určena pro příjmy mentálně retardovaných pacientů, proto je nutno termíny přijetí ke stabilizačním pobytům domlouvat předem s lékařem daného oddělení, přijetí je poté většinou realizováno na základě pořadníku. Pacienti jsou přijímáni z rodiny i ze zařízení sociální péče. Oddělení je uzavřené, pacienti ale hojně a rádi využívají k relaxaci při příznivém počasí zahradu u oddělení a pokud to jejich stav dovolí, mají možnost společných vycházek v doprovodu zdravotnického personálu.

Samozřejmostí na obou odděleních jsou vyhrazené prostory (návštěvny) pro návštěvy pacientů, které nejsou časově omezené. Část přijetí a pobytů na obou odděleních je vzhledem k duševnímu stavu přijímaných osob zpočátku nedobrovolná a oprávněnost jejich držení v ústavu přezkoumává nezávislý soud. Stejně tak ale je zde mnoho dobrovolných pobytů, kdy souhlas s hospitalizací bývá pacientem, nebo případně u nesvéprávných jejich opatrovníkem, podepsán buď již při přijetí nebo v dalších dnech po zlepšení stavu. Kromě léčby poskytuje primariát každému z hospitalizovaných sociální asistenci, samozřejmá je spolupráce s rodinami. Pohovory příbuzných s primářem či ošetřujícími lékaři je lépe objednat telefonicky předem na konkrétní termín.