Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát 1 návykové nemoci > Oddělení 5 - oddělení pro střednědobou komplexní léčbu

Oddělení 5 - oddělení pro střednědobou komplexní léčbu

Pavilon 5

Střednědobá léčba navazuje na detoxifikaci, je určena pro pacienty závislé na alkoholu, jiných drogách, gamblingu (automaty, sázení...). Zaměřena je nejen na abstinenci, ale i tělesný a duševní stav, řešení sociální situace, na vztahové problémy i na další oblasti života. Minimální doba léčby je 4 měsíce, dle Vaší schopnosti postupovat v léčbě může být prodloužena až na 6 měsíců. Jste v chráněném prostředí, kdy nemáte přístup k návykovým látkám nebo rizikovým místům a částečně jste omezeni ve volném pohybu. Je je to však nutné k Vašemu uzdravení. Aby léčba byla pro Vás přínosná a abyste nebyli při řešení svých problémů rušeni, platí zde určitá pravidla, která je nutné dodržovat (viz Domácí řád odd. 5).

Léčba je rozdělena do několika léčebných stupňů. V úvodním období si zvykáte na komunitu a léčebný režim. Po přijetí máte 4 dny na zvyknutí (adaptační doba), kdy se seznamujete s lidmi v komunitě, s léčebným týmem a s léčebným programem. V adaptační době nejste bodováni. Poté jste přijati za člena komunity a dáte písemný souhlas k tomu, že se chcete léčit a souhlasíte s našimi pravidly. Stabilizuje se Váš psychický a fyzický stav, zaměřujete se na sebe, na svou minulost. Poznáváte své problémy a své chování v určitých situacích, uvědomujete si, co Vám škodí a hledáte možnosti, jak toto změnit. Změny v chování máte možnost „ trénovat“ již v průběhu léčby, řešíte problémy a učíte se novým způsobům jednání. Jste členem komunity, to znamená, že jste součástí určité skupiny lidí, která má za cíl léčbu a která si v potřebných změnách pomáhá. Píšete zápisy do deníků a tím si ujasňujete své myšlenky. Tyto deníky čtou Vaši terapeuti a mohou tak více sledovat, jak se Vám v léčbě daří. V dalším období aktivně pracujete na skupinách, kde o sobě mluvíte a dozvídáte se, jak Vás a Vaše problémy vnímají ostatní pacienti. Dále si ujasňujete své postoje k droze a důvody, proč nepokračovat v užívání. Hledáte cesty k řešení Vašich problémů. Postupně se vracíte do běžného života pomocí vycházek, návštěvy domova a učíte se pracovat s touhou po droze. Gambleři dochází na gamblerskou skupinu a učí se zodpovědně spravovat své finance. Další součástí programu jsou relaxační cvičení, která Vám pomůžou se uvolnit a zvládat stres. Přednášky Vám zase pomáhají získat lepší náhled na svou závislost a poskytují Vám informace, které mohou být prospěšné ve Vašem dalším životě v abstinenci. V pracovní terapii se naučíte novým dovednostem a také aktivnímu odpočinku. Nabízíme i nepovinné programy- hipoterapie, arteterapie, biblické hodiny, kurs asertivity.

V závěrečném období léčby se zaměřujete na budoucnost – zajišťujete si bydlení, zaměstnání, doléčování apod. Plánujete si další konkrétní kroky podporující Vaší abstinenci.
Léčba je dobrovolná, pokud se rozhodnete odejít z léčby před jejím řádným dokončením, nebudeme Vám v tom zabraňovat, dostanete 24 hod. lhůtu na promyšlení tohoto rizikového rozhodnutí.

Soubory: