Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát A akutní psychiatrie

Primariát A akutní psychiatrie

Pavilon 7

Primář MUDr. Jan Horčičko

 

Struktura primariátu:

  • Oddělení 7A Akut - 30 lůžek - vedoucí lékař MUDr. Marcela Hrádková
  • Oddělení 2  Akut - 22 lůžek - vedoucí lékař MUDr. Barbora Bělohlavová
  • Ambulance centrálního příjmu

 

Oddělení 7A AKUT je umístěno v 1. patře pavilonu 7. Jedná se o příjmové koedukované uzavřené oddělení určené pro akutní psychiatrickou léčbu pro ženy (21 lůžek) a muže (9 lůžek) ve věku 18‑65 let a výjimečných případech i pro nezletilé pacienty ve věku 15‑18 let, nebo pacienty starší 65 let, pokud tito nejsou v důsledku svého duševního stavu schopni hospitalizace na pedopsychiatrickém respektive gerontopsychiatrickém oddělení. V případě mužů jsou na oddělení hospitalizování převážně pacienti s těžkou depresí, sebevražednými tendencemi nebo psychózou, které nejeví známky výrazného neklidu a agresivity. V případě žen se pak jedná kromě pacientek s těžkou depresí a/nebo sebevražednými tendencemi i o pacientky s neklidem, agresivitou či jinými těžkými nebo nebezpečnými poruchami chování z psychotické nebo jakékoliv jiné příčiny včetně závažných odvykacích stavů s výjimkou pacientek s mentální retardací, pro které je v PN specializované oddělení a na oddělení 7A jsou hospitalizování jen pokud je z různých důvodů nelze umístit na toto specializované oddělení. Vzhledem k závažnosti duševního stavu našich pacientů je na oddělení smíšený personál. Většina hospitalizací probíhá bez souhlasu pacienta v režimu detence a oprávněnost tohoto postupu přezkoumává ve všech případech soud a při delším trvání hospitalizace i nezávislý soudní znalec - psychiatr. Na oddělení jsou také zahajovány soudem nařízené ochranné léčby. Na oddělení je možná i dobrovolná hospitalizace se souhlasem pacienta nebo v případě omezení jeho svéprávnosti se souhlasem jeho opatrovníka. Součástí komplexní léčby a zotavovacího procesu pacienta jsou samozřejmostí psychologická podpora a neodkladná sociální asistence. Na specializovaném pracovišti probíhá i elektrokonvulzivní terapie (ECT) pro pacienty z celé PN. Součástí oddělení je návštěvní místnost, kde je možné pacienty, u kterých to umožňuje jejich zdravotní stav navštívit. Komunikace s pacienty je dále možná také telefonicky. V případě zájmu o pohovor s ošetřujícími lékaři je žádoucí předem telefonicky domluvit na konkrétní termín. Délka hospitalizace na příjmovém akutním oddělení trvá průměrně 2‑4 týdny. Po stabilizaci stavu jsou pacienti překládáni podle jejich diagnózy, stavu a potřeby další péče na specializovaná nebo doléčovací oddělení následné péče případně jsou propuštěni do ambulantní péče, s jejímž zajištěním pacientům v případě potřeby nebo jejich zájmu rádi pomůžeme.

 

Oddělení 2 AKUT je umístěno v přízemí budovy 2. Jedná se o příjmové oddělení, které je určeno pro akutní léčbu v psychiatrii pro mužské pacienty ve věku 18‑65 let. Naši pacienti se převážně přijímají akutně pro závažným způsobem zhoršený psychický stav provázený neklidem, agresivitou či jinými těžkými nebo nebezpečnými poruchami chování. Nejčastěji se jedná o pacienty s onemocněním psychotickým (např. schizofrenie, schizoafektivní psychózy, poruchy s bludy atd..), z okruhu poruch nálad (hlavně manické stavy), z okruhu návykových nemocí (zejména těžké odvykací stavy jako je delirium tremens, alkoholová psychóza, toxické psychózy). Vzácněji o další duševní onemocnění provázené neklidem, agresivitou či sebevražednými tendencemi.

Vzhledem ke stavu našich pacientů je oddělení uzavřené a je zde mužský personál.

Součástí oddělení je návštěvna, preferujeme od příbuzných domlouvat návštěvy předem, telefonicky s ošetřujícím lékařem. Pohovory příbuzných s primářem či ošetřujícími lékaři je lépe objednat telefonicky předem na konkrétní termín. Většina přijetí a pobytů je vzhledem k duševnímu stavu přijímaných osob nedobrovolná, oprávněnost jejich držení v naší nemocnici přezkoumává nezávislý soud. Je u nás samozřejmě možná i dobrovolná hospitalizace, dobrovolný souhlas s hospitalizací uděluje svým podpisem pacient či u omezených ve svéprávnosti jejich opatrovník. Na příjmovém oddělení poskytujeme i nezbytnou sociální asistenci. Délka hospitalizace na příjmovém oddělení bývá průměrně 2‑3 týdny podle závažnosti stavu i déle. Po zklidnění je pacient překládán podle jeho stavu a diagnózy na následná oddělení psychiatrické nemocnice nebo je propuštěn.