Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zpráva o návštěvě poslanců Parlamentu ČR z podvýboru pro ochranu lidských práv

Zpráva o návštěvě poslanců Parlamentu ČR z podvýboru pro ochranu lidských právZpráva o návštěvě Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod ze dne 23. 11. 2023

Přítomni: posl. Martin Hájek (předseda podvýboru pro ochranu lidských práv), posl. Helena Válková (místopředsedkyně podvýboru pro ochranu lidských práv), Milana Cvachová (sekretariát PV), Mgr. Markéta Holubová (ředitelka psychiatrické nemocnice), MUDr. Jan Horčičko (primář akutní psychiatrie)

Plánovaná návštěva nemocnice proběhla v době mezi 10:15 hod až 13:15 hod.

Návštěva byla zahájena v sekretariátu vedení nemocnice, kde jsme si upřesnili její priority. Zajímala nás cesta pacienta od příjmu po jeho umístění na oddělení, zda jsou zajištěny důstojné podmínky, a jak je na tom nemocnice s personálním obsazením lékařských i nelékařských profesí.

Původně mělo dojít i k rozhovoru s bývalým pacientem Xxxxxxxxxxx, t. č. v Xxxxxxxxxxx, který zde byl umístěn a poslal svou kauzu k prošetření podvýboru pro ochranu lidských práv.

Prohlídka nemocnice od oddělení centrálního příjmu pacientů po jednotlivá oddělení (akutní psychiatrie, ochranné léčení, dětské oddělení) potvrdila první pozitivní dojem, že v tomto zařízení se dodržují právní předpisy, je zde zajištěna čistota, pořádek, ale i lidské zacházení s klienty, včetně očividně vstřícných postojů jednotlivých zaměstnanců. Vedení nemocnice se nevyhýbalo žádným problémům, týkajících se přechodu z ústavní do ambulantní péče, alarmujícího nedostatku znalců, který komplikuje a prodlužuje zbytečně rozhodování soudu, legislativních mezer neumožňujících v některých případech nucenou hospitalizaci, ač je pacient nebezpečný sobě nebo svému okolí, aj.

V průběhu celé prohlídky se nesetkali poslanci s tím, že by si některý pacient stěžoval nebo upozorňoval na nedostatky v péči. Také vedoucí navštívených pracovišť hovořili o své práci se zaujetím a velmi pozitivně oceňovali dobré týmové vedení nemocnice, včetně jeho kontinuity.

Celkově lze tedy shrnout, že návštěva psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě překvapivě přinesla pouze pozitivní poznatky a inspiraci, kterou lze využít v jiných psychiatrických zařízeních podobného typu potýkajících se však na rozdíl od této nemocnice jak s nedostatkem finančních zdrojů, tak s nedostatečnou pozitivní motivací těch, kteří v nich pracují.

V závěru jednání se vedení nemocnice obrátilo na delegaci s prosbou, aby v rámci svých možnosti podpořila výstavbu nového pavilonu pro příjem pacientů, který by stál na pozemku nemocnice. S tím související nutné finanční prostředky se zatím nemocnici od ministerstva zdravotnictví získat nepodařilo. Poslanci přislíbili svou podporu tohoto požadavku.

Parlament - zpráva o návštěvě.pdf