Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát 11A sexuologie a psychiatrie > Sexuologické texty > Priority práce zdravotnických pracovníků při utváření náhledu na sexuální deviace

Priority práce zdravotnických pracovníků při utváření náhledu na sexuální deviacePriority práce zdravotnických pracovníků při utváření náhledu na sexuální deviace

Hlavní náplní práce zdravotnického personálu na sexuologickém oddělení je pomáhat pacientům utvářet náhled na jejich sexualitu a pomáhat s realizací deviantní sexuality. Důležitá je komunikace pacienta se sestrou. Pacienti se často na počátku léčby snaží o manipulaci s ostatními, což není někdy snadné odhalit. Dalším problémem jsou lži a racionalizace pacientů. Abychom je dešifrovali jsou užitečné kontakty s rodinou pacienta a blízkými osobami.

Mezi důležité aktivity sester a ošetřovatelů, které pomáhají vytvářet náhled pacientů patří edukace pacientů. Osnovy tvoří normální sexuální aktivita, deviantní sexuální aktivita, alkoholismus a požívání drog. Část edukace je vázána na televizní pořady a populárně vědecké filmy. Další tvoří studium odborné literatury. Ke studiu slouží odborná literatura z naší knihovny. Zdravotníci průběžně kontrolují zda pacienti rozumí dané problematice. Pacienti mohou studovat i individuálně a zdravotník by měl umět vysvětlit vše, co není pacientům jasné. Studium má velký význam, protože většina pacientů je málo informována o sexuální problematice a parafiliích. Jsme si vědomi, že poznání snižuje úzkost, pacienti si uvědomí čeho se mají a nemají bát, vyznají se v situaci a pro ně nebezpečným situacím se mohou vyhnout. Vše se děje v rámci režimu, komunit, klubů, skupin a pohovorů. Po edukaci je příjemnou relaxace pacientů, kterou provádí zdravotník buď formou autogenního tréninku nebo poslechu relaxační hudby. Nabízíme též různé sportovní aktivity např. stolní tenis, kulečník, fotbal, posilování, běh po areálu nemocnice .......

Sestry pomáhají pacientům podávat seznamovací inzeráty do novin, časopisů a na internet, protože někteří pacienti nejsou schopni normálního seznámení - kdežto na internetu jim nedělá komunikace problém. Mohou zde hledat inspiraci pro realizaci svých sexuálních tužeb v mezích zákona. Někteří pacienti popisují svoje sny. Sestra jim nabídne několik méně konkrétních možností, které pacienta nutí zamyslet se nad svým vnitřním životem, on si pak může vybrat to, co je dle jeho názoru nejpřijatelnější alternativa a nejvíc se shoduje s jeho představou.
Mimo hlavních programů ošetřující personál aktivizuje pacienty dle zájmů a možností. Například četbou příběhů, stejně tak i sledováním filmů s parafilní tématikou. Cílem těchto rozborů je ukázka přiměřeného heterosexuálního chování.

Pro bezpečnost na oddělení se dělají namátkové kontroly pacientů. Kontroluje se držení nevhodných předmětů, které by se mohly stát příčinou poranění pacientů nebo i personálu. Dále se kontroluje dech, moč a krev na požití návykových látek, protože pacienti po celou dobu hospitalizace jsou povinni dodržovat abstinenci.

Sestry i ošetřovatelé se intenzivně podílejí na hledání realizace deviantní sexuality v mezích zákona. Za tímto účelem sbíráme informace z různých zdrojů, ale nejčastěji od zkušených pacientů, kteří svoji sexualitu zvládají. O těchto poznatcích hovoříme s cílem dostat informace mezi pacienty a podnítit je , aby zkoušeli a současně poznávali, jestli dané sexuální aktivity nejsou řešením jejich deviantních tužeb.

Na náhledové skupiny jsou zváni i již propuštění pacienti, kteří hodnotí svoji zvládnutou léčbu a život mimo nemocnici, což je velkým přínosem a motivací pro naše hospitalizované pacienty.

Jaroslava Zachariášová Dis.
staniční sestra sexuologického oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod