Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a primariáty > Primariát 11A sexuologie a psychiatrie > Sexuologické texty > Devianti jsou chudáci II

Devianti jsou chudáci IIDevianti jsou chudáci…

Dnes se čím dál tím víc deviantů snaží dozvědět proč dělají ty absurdity, co občas dělají, chodí za psychiatry, sexuology nebo dokonce psychology domáhat se vysvětlení, ale bohužel mnohokrát se profesionální rady nedožijí. Nejeden pacient u nás hospitalizovaný uvádí, jak dřív než spáchal trestný čin navštívil několik mediálně známých sexuologů, kteří nerozpoznali jeho poruchu. Na našem oddělení je čím dál tím víc dobrovolných pacientů deviantů. V poslední době mají o léčbu u nás zájem i zahraniční pacienti. Na ambulanci občas vidíme o že i za poruchami potence a ejakulace se občas skrývají deviace.

Chtělo by to zavést vzdělávání v evoluční sexuologii, psychologii a možná i v psychiatrii, protože jinak bude pořád mnoho lidí, kteří budou na nevědomost odborníků doplácet a to i jako pachatelé tak i jako oběti!

V tomto reklamním materiálu se snažíme popsat pro potenciální zájemce, jak vypadá léčba na našem oddělení, jak se zde léčí, kdo se na tomto léčení podílí a jak.

Nejdůležitější část léčby je náhledová terapie. O tom, co to je, píše náš pan psycholog Mgr. Milan Duzbaba. Pan psycholog denně jednu hodinu, v odpoledních hodinách probírá s pacienty jejich sexuální zkušenosti z různých sexuálních zážitků, přičemž klade důraz na identifikaci emociálního doprovodu těchto zážitků. Skrz uvědomování si doprovázejících emocí patřících k sexuálnímu chování se pacienti učí rozeznávat aktivaci svých jednotlivých deviantních modulů. Tento proces na tzv. náhledce je klíčový, je to hlavní věc, která vede k pochopení vlastní deviace. V této aktivitě se střídají dvě skupiny nebo tři skupiny podle toho kolik pacientů je na oddělení. Je to nejzajímavější část jak pro psychologa, lékaře nebo i zdravotní sestry a ošetřovatele a samozřejmě nejužitečnější část léčby pro pacienty. Na této terapii jsou pacienti vedeni k uvědomování si pocitů, identifikují je, jako příjemné vnitřní stavy nebo také nepříjemné vnitřní stavy. Pocity se identifikují jako prožívaní aktivace část modulačního systému, která má také vegetativní doprovod. Pocity pak pacientovi dávají vědět o aktivaci celku nebo části sexuálního motivačního systému. Když člověk ví, co z toho mechanismu se právě aktivovalo, tak se naučí s tím zacházet. Klíčové je uvědomit si pocity, které člověku oznamují, že se aktivoval třeba již příliš pokročilý mechanismu a zároveň příliš blízký orgasmu, kde je již zvrácení stavu nebezpečí téměř nemožné. Takovéto věci jako vést pacienta k uvědomování si citů a pocitů, to nás nikdy nikdo neučil. V tradiční psychoterapii se při interpretaci citů a pocitů nehledí na modularitu. V normě ani není potřebné, abychom to všechno přesně věděli, kdy a který mechanismus je právě aktivován. protože většinu lidí chrání jejich vlastní motivační mechanismy proti tomu, aby se dopouštěli protispolečenského chování. To ale platí jen pro ty, co mají většinovou sexualitu.

Pacienti dostávají z náhledové terapie zápis, kde je rozbor toho, co na náhledce probíhalo, aby tak měli možnost nad tím ještě přemýšlet. Námitky, které takto mohou vzniknout, pak probíráme při dalším rozboru. Na náhledky přicházejí i pacienti, někdy i s partnerkami a partnery, kteří jsou již v ambulantní ochranné léčbě. Povídají jak doma realizují svoji sexualitu deviantně v mezích zákona. Základním cílem náhledové terapie je, aby pacient pochopil, jak jeho deviace funguje a aby našel způsob její zákonné realizace. Pochopení modulární podstaty deviace a realizace v mezích zákona jsou podmínkami pro postup v léčbě.

Největší radost máme z novovznikajících deviantních párů, které realizují vzájemně sexualitu v mezích zákona a z toho, když se jim povede získat práci, bydlení a začít partnerský život.
Další část léčby je útlumová léčba. Pokud pacienta příliš obtěžují sexuální představy a fantazie tlumíme jeho sexuální puzení, sexuální sny, představy a fantazie.K tomu používáme tzv. antiandrogeny, nejčastěji Depo Proveru, Androcur depot a Dipherelin depot.Všechny tyto léky mají reverzibilní účinky, snižují naléhavost sexuálního puzení, počet a častost sexuálních fantazií a představ. Mají vliv na účinnost funkčního testosteronu. Jak klesá množství testosteronu v krvi, snižuje se sexuální puzení, frekvence a intenzita sexuálních snů, představ a fantazií. Nejlepší z pohledu spolehlivosti a z toho, že je možné podávat injekci jenom pouze jednou za 3 měsíce nebo i v delších časových intervalech je Dipherelin depot 11,25 mg firmy Ipsen, který je vysoce účinný a v mnoha případech by mohl nahradit i kastraci a přitom jeho účinky jsou reverzibilní. Tento lék využíváme i navzdory velkým úředním obstrukcím.

Některým pacientům, kteří mají zvlášť nebezpečnou deviaci, navrhujeme kastraci. Kastraci musí chtít sám pacient, jinak není možné jí provést. Pokud mu jí sexuolog navrhuje a on jí odmítá, také může projít léčbou, pokud plní podmínky léčby a soud uzná, že jeho ochranná léčba splnila svůj účel. Pokud se pacient stará o to, jak ta jeho deviace funguje, jaký je její mechanismus, jak tento mechanismus startuje , jak se to dá udělat, aby aktivace deviantního mechanismu nenastala, pak které jsou ty nebezpečné jevy, které zvyšují pravděpodobnost , že dojde k aktivaci takto nebezpečné deviace, tak se může stát, že soud přemění ústavní léčbu na formu ambulantní i bez podstoupení kastrace.

Součástí tohoto materiálu jsou také vyjádření změny náhledu na deviaci před a po léčbě některých našich pacientů s různými typy deviací. Propagační materiál vznikl na podnět devianta, který si stěžoval, že nemá možnost zjistit, kde se problémy se zvláštnější sexualitou dají řešit dřív, než dojde ke spáchání trestného činu.